Cách tải File trên website truongducphoto

Views
Cách tải File trên website truongducphoto
Cách tải File trên website truongducphoto


Xin chào các bạn gần đây mình nhận được khá nhiều tin nhắn phản hồi về việc không biết cách để tải File trên website truongducphoto, thì hôm nay mình viết bài này đễ hướng dẫn các bạn cách tải file một cách dễ dàng nhất nhé.

Truongducphoto có tạo trang Getlink cho nên khi các bạn nhấn vào nút Download sẽ bắt buộc phải chờ 15 giây đếm ngược như trong hình

Cách tải File trên website truongducphoto
Cách tải File trên website truongducphoto


Sau khi chờ đếm hết 15 giây thì sẽ hiện ra cái nút NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TIẾP TỤC như trong hình ở bước này có nhiều bạn thắc mắc lắm ak, các bạn làm theo từng bước mình hướng dẫn nhé đầu tiên các bạn cứ nhấn vào cái nút NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TIẾP TỤC đã

Cách tải File trên website truongducphoto
Cách tải File trên website truongducphoto


Sau khi đã nhấn vào NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TIẾP TỤC thì các bạn để ý phía dưới sẽ hiện ra thêm một cái nút có tên là ĐI TỚI LIÊN KẾT THÔI NÀO các bạn nhấn vào đó thì sẽ chuyển đến link download ngay ak

Cách tải File trên website truongducphoto
Cách tải File trên website truongducphoto


1 Comments

Previous Post Next Post

Mọi người lưu ý : Nếu chưa biết cách tải File trên website truongducphoto thì các bạn có thể xem tại đây nhé hướng dẫn

Nhận xét Mới