Liên hệ và Thanh toán

Xin chào các bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và ghé thăm Tipshay5s Blog. Và sau đây là các hình thức liên hệ mình:

Thông tin thanh toán

MB Bank - Ngân hàng Quân đội
Chủ thẻ: Nguyen Phi Nam
Số tài khoản: 0398047310
MB Bank - Ngân hàng Quân đội
Chủ thẻ: Nguyen Phi Nam
Số tài khoản: 0398047310
Momo
0398047310

Nhận xét Mới