44 Phím tắt trong Adobe Premiere !

Views
MONG NÓ GIÚP ANH EM THAO TÁC NHANH HƠN GIÚP ANH EM HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC TỐT NHẤT NHA

 Phím tắt Adobe Premiere điều khiển Timeline :
 1. J: Play video theo chiều ngược lại (Nếu muốn Video Play ngược nhanh hơn thì bấm liên tục phím J).
 2. K: Dừng video. 
3. L: Play video (Nếu muốn Video Play nhanh hơn thì bấm liên tục phím L) 
4. ←→ : Tiến thêm 1 frame. 
5. Space: Play/Stop. 
6. Enter: Render. 
7. I: Đánh dấu điểm mark In trên một clip. 
8. O: Đánh dấu điểm mark out trên một clip. 
9. +/-: Phóng lớn TimeLine/ Thu nhỏ TimeLine 
10. Delete: Xóa 1 source trên timeline. Phím tắt cho Adobe Premiere để chọn công cụ cơ bản 
12. V: tool Selection. 
13. A: tool Track Select Forward. 
14. Shift + A: tool Track Select Backrward. 
15. B: tool Ripple Edit. 
16. N: tool Roll Edit. 
17. C: tool Razor. 
18. Y: tool Slip. 
19. U: tool Slide. 
20. P: tool Pen. 
21. H: tool Hand.
 22. Z: Zoom In/ Out. 
23. S: Snap (Turn on/ off). 
24. X: tool Rate Strech. 
25. <,>: tool Insert & Overwrite.
Phím tắt copy & paste trên Adobe Premiere 

27. Ctrl/Cmd + C: Copy.
 28. Ctrl/Cmd + X: Cut. 
29. Ctrl/Cmd + V: Paste. 
30. Ctrl/Cmd + Shift + /: Nhân đôi. 
31. Ctrl/Cmd + Z: Undo.
 32. Ctrl/Cmd + Shift + Z: Redo. 
33. Ctrl/Cmd + A: Chọn tất cả. 
34. Alt + Ctrl + V (Opt+Cmd + V đối với Mac): Dán các thuộc tính. 
35. Alt + X (Opt + X đối với Mac): Clear In & Out. Phím tắt bàn phím cho Adobe Premiere để tạo file mới 
37. Ctrl/Cmd + Alt + N: Tạo khu bếp mới.
 38. Ctrl/Cmd + N: Tạo file mới.
 39. Ctrl/Cmd + O: Mở file mới. 
40. Ctrl/Cmd + /: Bin mới. 
41. Ctrl/Cmd + I: Nhập file. 
42. Ctl+ Atl + I (Cmd+ Opt + I đối với Mac): Duyệt file để nhập vào 
43. Ctrl/Cmd + M: Xuất file. 
44. Ctrl/Cmd + Shift + S: Save As. 
45. Ctrl/Cmd + W: Đóng Project. 
46. Ctrl/Cmd + R: Speed/Duration. 
47. Ctrl/Cmd + T: Title mới. 
48. Ctrl/Cmd + Shift + A: Bỏ chọn tất cả.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Mọi người lưu ý : Nếu chưa biết cách tải File trên website truongducphoto thì các bạn có thể xem tại đây nhé hướng dẫn

Nhận xét Mới