Đám cưới Đình Tình - Hồng Trâm 17.07.2022

Views

Tiệc nhà hàng bên Đàn GáiVideo Quẫy Nhà Gái Quay Bằng ĐT

Video Quẫy Bến Tre Nhà Trai 24.07.2022 

Quay bằng combo R + 24105RF


Thiết bị Chụp : R + 24105RF
Photo : Trương Đức

Post a Comment

Previous Post Next Post

Mọi người lưu ý : Nếu chưa biết cách tải File trên website truongducphoto thì các bạn có thể xem tại đây nhé hướng dẫn

Nhận xét Mới